• گروه وکلای میهن یار

نگران کارها و مسائل حقوقی

حقوقی خود نباشید آنها را به ما بسپارید

تنها ۳ قدم تا حل مشکل حقوقی شما


جلسه مشاوره

 


عقد قرارداد


پشتیبانی


آخرین سوالات پاسخ داده شده

 1. چطور می توانم پولی که بابت بازسازی ویلای یکی از بستگانم داده ام را مطالبه کنم؟

  ابتدا از طریق دفاتر الکترونیک خدمات قضایی برای ایشان اظهارنامه ای ارسال کنید مبنی بر اینکه چنانچه ظرف موعد مشخص شده وجه مورد نظر را تادیه نکرد از طریق قانونی اقدام خواهید کرد در صورت عدم اقدام با استناد به شهادت شهود با تقدیم دادخواست مطالبه وجه از طریق قانونی اقدام نمایید.

 2. سو استفاده از تصاویر مستهجن و ارسال آن جزء جرائم غیر قابل گذشت است؟

  در هر صورت اگر هارد متعلق به شما بوده باشد به منزله اینست که محتویات مستهجن متعلق به شما میباشد و به دلیل اینکه تولید محتویات مستهجن جزء جرائم غیر قابل گذشت میباشد لذا مجازات حبس و جزای نقدی برای شما در نظر گرفته خواهد شد.

 3. استفاده از پارکینگ توسط مستاجر در صورتیکه موجر پارکینگ را تحویل ندهد چگونه است؟

  در صورتیکه مستاجر خانه اجاره ای را با پارکینگ اجاره کرده باشد ولی موجر از ایفای تعهد خود امتناع نماید و نتواند پارکینگ را تحویل بدهد مستاجر میتواند ضمن مراجعه به بنگاه قرارداد را فسخ کند.

 4. مطالبه حق الوکاله در دعاوی کیفری بعد از محکومیت امکان پذیر میباشد؟

  بله تفاوتی نمیکند و چه در دعاوی حقوقی و چه در دعاوی کیفری در صورت محکومیت طرف مقابل دعوا میتوان هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی مطالبه کرد.

 5. اگر فردی زنش را متهم به زنا کند و فوت کند ارثی خواهد برد؟

  برادرهای ابی و ابوینی ارثی نخواهند برد لذا یک هشتم از ماترک بین سه همسر ایشان تقسیم خواهد شد و الباقی بین فرزندان پسر و دختر به میزان دو به یک تقسیم خواهد شد.

09سپتامبر 2016

متصرف کسی است که مال را در اختیار دارد و مورد استفاده قرار می دهد و ممکن است مالک باشد یا نباشد. دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب […]